Työsuhde-edut

Kunnallinen työsuhde tarjoaa useita etuja, kuten työsuhdeturva, lomat, vapaat, jatkokoulutusmahdollisuudet, toimipaikka- ja täydennyskoulutus sekä erilaiset työhyvinvointia lisäävät palvelut.

Henkilökuntaa ja potilas pyörätuolissa
Kuva:Kangasalan terveyskeskus

Työsuhteessa noudatetaan lain ja asetusten lisäksi kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia: Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 2014-2016 ja Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2014-2016.

Kunnallisen työsuhteen etuja ovat esimerkiksi:

Työsuhdeturva

Työsuhdeturva on kuntatyönantajan puolella vahva. Viranhaltijan irtisanominen on perustelluista syistä mahdollista, mutta tapahtuu erittäin harvoin.

Lomaedut

Vuosilomaa työntekijälle kertyy työsuhteen kestosta riippuen. Lauantaita ja sunnuntaita ei lasketa lomapäiviin. Loma voi sijoittua työntekijän toiveen mukaan mihin tahansa vuodenaikaan.

Sairauslomaturva

Kuntatyönantajan palveluksessa sairausloma on palkallista riippumatta siitä, onko kyseessä lyhyt loma, johon riittää oma ilmoitus tai pidempi sairausloma. Jos työsuhde on kestänyt alle 60 päivää, palkallista sairauslomaa voi saada 14 päivää. Jos työsuhde on kestänyt vähintään 60 päivää, sairauslomaa voi saada 60 päivää täydellä palkalla ja sen jälkeen 120 päivää 2/3 palkalla. Palkattoman sairausajan päivärahan maksaa Kela. Ks. lisätietoja sairausajan tuista Kelan sivustolta.

Äitiys- ja isyysvapaat

Raskaus ei saa koskaan olla peruste, jolla työntekijää kohdellaan eriarvoisesti. Äitiysvapaan palkallisuus edellyttää, että työntekijä on ollut työsuhteessa vähintään 2 kuukautta ennen äitiysvapaan alkamista. Äitiysvapaata pitää hakea 2 kuukautta ennen sen alkamista. Äitiysvapaan ajalta työnantaja maksaa normaalin palkan 72 päivän ajan, jonka jälkeen maksatus siirtyy Kelalle. Isyysvapaan 6 ensimmäistä päivää on palkallista, sen jälkeen maksatus siirtyy Kelalle. Ks. lisätietoja lapsiperheiden tuista Kelan sivustolta.

Erikoistumiskoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus

Lue lisää yleislääketieteen erityiskoulutuksesta ja erikoistumiskoulutuksesta terveyskeskuksissa.

Toimipaikka- ja täydennyskoulutus

Terveyskeskus tarjoaa työntekijöilleen hyvät mahdollisuudet kehittää itseään ja työtään. Toimipaikkakoulutus on osa työnantajan järjestämää moniammatillista kehittämistoimintaa. Ammatillinen kehittyminen vaatii lääketieteellisen tiedon lisäksi kehittymistä työyhteisön jäsenenä ja toimintojen kehittäjänä. Terveyskeskuksissa on toimipaikkakoulutusta vähintään 2 tuntia viikossa. Terveyskeskus vastaa yhdessä työntekijän kanssa lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumisesta. Lääkäreille velvoite on 10 päivää vuodessa. Työntekijän on mahdollista osallistua myös terveyskeskuksen ulkopuoliseen koulutukseen työnantajan kustannuksella.

Tutkimus- ja kehitystehtävät

Terveyskeskuksessa on myös mahdollisuus tehdä tutkimusta ja osallistua kehittämistoimintaan. Lue lisää tutkimus- ja kehitystehtävistä eri yliopistoissa.

Työmatkat

Työpaikan ja kodin väliset työmatkat työntekijän maksaa itse. Työpaikalta toiseen työpisteeseen kohdistuvat matkat maksaa työnantaja.

Työhyvinvointi (tyhy)

Työhyvinvointia on esimerkiksi mahdollisuus käyttää kunnan liikuntapalveluja tai työyksikön yhdessä sopima tapahtuma. Mahdollisuuksia on monia.

Työterveyshuolto

Kunnallinen työterveyshuoltosopimus kattaa useimmiten sekä työntekijän ennalta ehkäisevän terveydenhoidon että sairauksien hoidon.

Työsuojelu

Työsuojelun tavoitteena on ehkäistä ennalta työntekijään kohdistuvia vaaroja ja uhkia. Työsuojelulla vaikutetaan työolosuhteisiin kuten sisäilmaan, valaistukseen, työn turvallisuuteen jne.

Työpaikkademokratia

Kunnallisilla työpaikoilla toimii luottamusmiesorganisaatio, jossa Lääkäriliiton kouluttama luottamusmies on lääkärien tukena. Työnantaja ei voi yksipuolisesti tehdä ratkaisuja, jotka vaikuttavat työntekijän palkkaukseen tai heikentävät työntekijän asemaa.

Asuminen

Kunta omistaa usealla paikkakunnalla vuokra-asuntoja. Terveyskeskus yhdessä kunnan kanssa voi auttaa sopivan asunnon löytämisessä.