Työjärjestelyt

Terveyskeskuksessa työjärjestelyt on mahdollista sopia henkilökohtaisen elämäntilanteen mukaan. Terveyskeskuksessa on tarjolla kiinnostavia tutkimus- ja kehitystehtäviä.

Lääkäri ja ensiapunukke
Kuva:Sastamalan sosiaali- ja terveyspalvelut (Sotesi)

Työn järjestäminen ja joustavuus

Julkisen työnantajan työ- ja virkaehtosopimukset mahdollistavat työn joustamisen. Esim. työaika voi joustaa henkilökohtaisen elämäntilanteen mukaan:

Osaaminen ja kiinnostus

Terveyskeskusten laajasta tehtäväkentästä löytyy kaikille työntekijöille oma vastuu- ja kehittämisalueensa. Myös tutkimustehtävät kuuluvat terveyskeskusten tehtäviin.

Työhön perehdytys

Terveyskeskus perehdyttää uuden työntekijän työtehtäviin työsuhteen alkaessa. Useimmissa terveyskeskuksissa on käytössä sähköiset perehdytyskansiot. Kollegat ja moniammatillinen työyhteisö ovat tukena potilastietojärjestelmän ja terveyskeskuksen työtapojen sisäistämisessä.

Opiskelijoille nimetään ohjaava lääkäri sekä sovitaan konsultaatiokäytännöistä ja koulutustoiminnasta.

Työssä oppiminen

Tutkimus- ja kehitystehtävät

Terveyskeskuksessa voit osallistua yhteistyöryhmien kehittämis- ja tutkimustyöhön tai tehdä itsenäistä tutkimustyötä esimerkiksi väitöskirjaa varten. Oman terveyskeskuksen toiminnasta tehty tutkielma saatetaan lukea hyväksi yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksessa. Sovi aiheesta ja menettelytavoista ohjaajasi, koulutusvastaavan ja yliopiston kanssa.

Yliopistojen yleislääketieteen oppialat ja sairaanhoitopiireissä perusterveydenhuollon yksiköt ovat sitoutuneet antamaan asiantuntija-apua ja tukemaan terveyskeskuksissa työskenteleviä erilaisissa tutkimukseen liittyvissä kysymyksissä kuten:

Terveyskeskuksessa tutkimuksen kohteena voivat olla taudit, potilaat, väestö tai järjestelmä ja sen toiminta. Perusterveydenhuollon yksikön kautta tutkimusyhteistyö on rakennettavissa myös alueen erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden kanssa. Kysy lisää omasta tiedekunnastasi ja/tai alueesi perusterveydenhuollon yksiköstä.

Tiedekunnat:

Perusterveydenhuollon yksiköt: