Lääkärin palkka

Lääkärin palkan suuruus määräytyy Kunnallisen lääkäreiden virkaehtosopimuksen eli LVES:n terveyskeskuslääkärit liitteen mukaisesti tai sopimalla palkkiosta erikseen muulla tavoin.

Mieslääkäri tietokoneella
Kuva: Lempäälän terveyskeskus

Julkisen työnantajan maksama palkka muodostuu erilaisista elementeistä, jotka vaihtelevat jonkin verran eri työnantajilla. Yleiset periaatteet ovat kuitenkin samat ja löytyvät kunnallisesta virkaehtosopimuksesta Kuntatyönantajien sivustolta.

Palkan eri osat vaikuttavat kuukausittain käteen saatavaan summaan. Palkan laskentaperusteiden eroihin vaikuttaa eniten se, minkälainen palkkausmalli on käytössä.

Terveyskeskuksissa on käytössä tavanomaisimmin joku seuraavasta kolmesta palkkausmallista:

Uudessa lääkäreiden virkaehtosopimuksessa (LS 2018-2019) omalääkäreitä koskevat määräykset on kirjattu allekirjoituspöytäkirjan liitteeseen 1. Lääkärisopimuksessa 2014-2016 (kirjassa) olleet omalääkärien määräykset ovat voimassa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen voimaantuloon saakka.

Palkasta on myös mahdollista sopia neuvottelemalla.

Palkkaan liittyvät etuudet

Palkkaan liittyviä etuuksia ovat esimerkiksi loma-ajan, sairausajan ja äitiysloman palkka. Julkisen työnantajan ja yksityissektorin maksamien palkkojen ja työsuhde-etujen vertaaminen euroissa on usein vaikeaa. Julkisella sektorilla palkka ja työsuhde-edut määritellään virkaehtosopimuksessa. Lue lisää työsuhde-eduista.

Yleinen terveyskeskuslääkärien virkaehtosopimus

Lääkärisopimuksen terveyskeskuslääkärit liitteen mukaisesti lääkärin viikkotyöaika on 38h 15min. Palkka muodostuu seuraavista osista:

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan työntekijälle maksaa harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää esimerkiksi tehtävän vaativuuden mukaan.

Tehtäväkohtaisen palkan ja sen päälle tulevien edellä listattujen eri osien määrät on kuvattu kunnallisen virkaehtosopimuksen liitteessä 1 Kuntatyönantajien sivustolla.

Kokonaispalkka

Lähtöpalkka on neuvottelukysymys. Hyvää tukea neuvottelulle antaa Lääkäriliiton Palkkatohtori (vaatii sisäänkirjautumisen Fimnet-tunnuksella). Esimerkiksi määräaikaisen nuoren terveyskeskuslääkärin keskipalkka on 5500€, mutta vaihteluväli on 4900-7300€.

Terveyskeskuksen Omalääkärit (vanha sopimus, jota voidaan noudattaa Sote uudistukseen saakka)

Omalääkärin palkka muodostuu seuraavista osista:

Tehtäväkohtaisen palkan ja sen päälle tulevien edellä listattujen eri osien määrät on kuvattu kunnallisen virkaehtosopimuksen liitteessä 1 Kuntatyönantajien sivustolla.

Kokonaispalkka

Lääkärin kokonaispalkka muodostuu yllä luetelluista osista. Palkkatohtorin (vaatii sisäänkirjautumisen Fimnet-tunnuksilla) mukaan omalääkärin työssä terveyskeskuksessa säännöllisen työajan palkkataso on:

Muu palkkausperuste

Kahden tavanomaisen palkkausmallin lisäksi käytössä on erilaisia paikallisia palkkausmalleja. Kannattaa ottaa selvää käytössä olevasta palkkausmallista ennen työsi aloittamista.

Terveyskeskuksessa on myös mahdollista sopia palkka kokonaiskorvauksena tietylle ajanjaksolle. Hyvää tukea neuvottelulle antaa Lääkäriliiton Palkkatohtori (vaatii sisäänkirjautumisen Fimnet-tunnuksella), josta näkee alueella maksetun keskipalkan ja palkkojen ylä- ja alarajan.

Lääkäreitä koskevia palkkatietoja löydät lisää mm. Suomen lääkäriliiton työmarkkinatutkimuksesta (PDF) vuodelta 2014.