Lääkärin palkka

Lääkärin palkan suuruus määräytyy Kunnallisen lääkäreiden virkaehtosopimuksen eli LVES:n terveyskeskuslääkärit liitteen mukaisesti tai sopimalla palkkiosta erikseen muulla tavoin.

Mieslääkäri tietokoneella
Kuva: Lempäälän terveyskeskus

Julkisen työnantajan maksama palkka muodostuu erilaisista elementeistä, jotka vaihtelevat jonkin verran eri työnantajilla. Yleiset periaatteet ovat kuitenkin samat ja löytyvät kunnallisesta virkaehtosopimuksesta Kuntatyönantajien sivustolta.

Palkan eri osat vaikuttavat kuukausittain käteen saatavaan summaan. Palkan laskentaperusteiden eroihin vaikuttaa eniten se, minkälainen palkkausmalli on käytössä.

Terveyskeskuksissa on käytössä tavanomaisimmin joku kahdesta palkkausmallista:

  1. Lääkärisopimuksen mukainen terveyskeskuslääkärit liitteen mukainen palkkaus.
  2. Erilaisia paikallisia palkkausmalleja, joissa kannustavia palkkauselementtejä tai piirteitä entisestä Omalääkärit-liitteen palkkausmallista.

Palkasta on myös mahdollista sopia neuvottelemalla.

Palkkaan liittyvät etuudet

Palkkaan liittyviä etuuksia ovat esimerkiksi loma-ajan, sairausajan ja äitiysloman palkka. Julkisen työnantajan ja yksityissektorin maksamien palkkojen ja työsuhde-etujen vertaaminen euroissa on usein vaikeaa. Julkisella sektorilla palkka ja työsuhde-edut määritellään virkaehtosopimuksessa. Lue lisää työsuhde-eduista.

Yleinen terveyskeskuslääkärien virkaehtosopimus

Lääkärisopimuksen terveyskeskuslääkärit liitteen mukaisesti lääkärin viikkotyöaika on 38h 15min. Palkka muodostuu seuraavista osista:

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan työntekijälle maksaa harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää esimerkiksi erityisosaamisesta tai -vastuista.

Tehtäväkohtaisen palkan ja sen päälle tulevien edellä listattujen eri osien määrät on kuvattu kunnallisen virkaehtosopimuksen liitteessä 1 Kuntatyönantajien sivustolla.

Kokonaispalkka

Lähtöpalkka on neuvottelukysymys. Hyvää tukea neuvottelulle antaa Lääkäriliiton Palkkatohtori (vaatii sisäänkirjautumisen Fimnet-tunnuksella). Esimerkiksi määräaikaisen nuoren terveyskeskuslääkärin keskipalkka on 5700€, mutta vaihteluväli on 4900-7900€. Palkkataso vaihtelee Suomessa alueittain.

Lääkärin kokonaispalkka muodostuu yllä luetelluista osista. Palkkatohtorin mukaan omalääkärin työssä terveyskeskuksessa säännöllisen työajan palkkataso on:

Muu palkkausperuste

Kahden tavanomaisen palkkausmallin lisäksi käytössä on erilaisia paikallisia palkkausmalleja. Kannattaa ottaa selvää käytössä olevasta palkkausmallista ennen työsi aloittamista.

Terveyskeskuksessa on myös mahdollista sopia palkka kokonaiskorvauksena tietylle ajanjaksolle. Hyvää tukea neuvottelulle antaa Lääkäriliiton Palkkatohtori, josta näkee alueella maksetun keskipalkan ja palkkojen ylä- ja alarajan.

Lääkäreitä koskevia palkkatietoja löydät lisää mm. https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/tutkimus/palkka-ja-ansiot/.