Hammaslääkärin palkka

Hammaslääkärin kokonaispalkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, työkokemuslisästä, henkilökohtaisesta lisästä, toimenpidepalkkioista sekä mahdollisista lisätöistä ja päivystyksistä.

Hammaslääkäri työssään
Kuva:Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä

Työaika

Hammaslääkärin työaika on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Työaika jakaantuu kliiniseen ja ei-kliiniseen työaikaan.

Tehtäväkohtainen palkka

Tehtäväkohtainen hammaslääkärin palkka määräytyy sen mukaan, onko kyseessä hammaslääketieteen opiskelija, osalaillistuksen omaava hammaslääkäri, laillistettu terveyskeskushammaslääkäri, erikoishammaslääkäri tai ylihammaslääkäri.

Henkilökohtainen lisä ja työkokemuslisä

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan työntekijälle maksaa henkilökohtaista lisää esimerkiksi henkilökohtaisesta erityisosaamisesta työnantajan harkinnan mukaan. Työkokemuslisä määräytyy tehtävän hoitoa olennaisesti hyödyttävän työkokemuksen keston perusteella.

Toimenpidepalkkiot

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi potilastyötä tekevälle hammaslääkärille maksetaan toimenpidepalkkioita. Toimenpidepalkkioita kertyy keskimäärin 1000-2500 euroa kuukaudessa.

Lisätyöt

Säännöllisen työajan lisäksi hammaslääkäri voi tehdä ennalta sovittuja lisätöitä. Lisätyöt tehdään 38 tuntia 15 minuuttia ylittävältä ajalta. Lisätöissä jokaisesta potilaasta maksetaan käyntipalkkio. Toimenpidepalkkiot maksetaan korotettuina.

Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys

Päivystysajalta maksetaan korotetut toimenpidepalkkiot sekä jokaisesta potilaasta käyntipalkkio. Kultakin päivystystunnilta maksetaan korottamaton tuntipalkka tai annetaan yksi tunti vapaata säännöllisenä työaikana.

Terveyskeskushammaslääkäreiden tehtäväkohtaiset palkat ja sen päälle tulevat erilaiset lisät määrineen on eritelty kunnallisen virkaehtosopimuksen liitteessä 2 Kuntatyönantajien sivustolla).

Hammaslääkäreitä koskevia palkkatietoja löydät lisää myös Kuntatyönantajien palkkatilastoista vuodelta 2018 sekä esimerkiksi Suomen hammaslääkäriliiton jäsenpalveluista.