Yleislääketieteen erityis- ja erikoistumiskoulutus sekä amanuenssuurit

Naislääkäri tietokoneella
Kuva:Seinäjoen terveyskeskus

Yleislääketieteen erityiskoulutus ja erikoistumiskoulutus ovat ammatillista jatkokoulutusta eli perustutkinnon jälkeistä koulutusta. Voit lukea lisää koulutusten rakenteesta ja sisällöistä eri yliopistojen sivuilta:

Terveyskeskusjakso suoritetaan yliopiston hyväksymissä terveyskeskuksissa, jotka täyttävät koulutussopimuksessa määritellyt laatukriteerit. Hyväksytyt koulutusterveyskeskukset löytyvät kunkin tiedekunnan verkkosivuilta. Ko. sivuilta löytyvät myös yleislääketieteen erityiskoulutuksesta ja erikoistumiskoulutuksesta annetut erityismääräykset.

Ainoastaan työskentelemällä terveyskeskuksessa työyhteisön jäsenenä voi näkökulma perusterveydenhuoltoon avautua ja yleislääkärin ammatillinen identiteetti kasvaa. Ota rohkeasti yhteyttä suoraan terveyskeskukseen ja kysy jatkokoulutuspaikkaa!

Koulutusterveyskeskuksen laatukriteerit ja ohjausjärjestelyt

Koulutusterveyskeskus tarjoaa opiskelijalle:

Terveyskeskuksiin palkataan jatkuvasti jatkokoulutusta suorittavia lääkäreitä, joten kannattaa ottaa yhteyttä suoraa terveyskeskuksiin ja tiedustella mahdollisista paikoista.

Tutkintoon hyväksyttävän työskentelyn kriteerit

Työskentelyn on täytettävä tietyt kriteerit, jotta se voidaan hyväksyä tutkintoon liittyväksi palveluksi:

Tällöin esim. pelkästään viikonloppupäivystysjaksot eivät kelpaa koulutukseen, kuten eivät yksittäiset päivät viikossa eivätkä iltapäivystysjaksot. Osa-aikainen (min. 50%) työ hyväksytään, jos se vastaa monipuolista, jatkuvaa terveyskeskustyötä, mutta tällöin palveluaikaa pidennetään osa-aikaisuuden suhteessa.

Palaute

Jakson lopussa opiskelija ja terveyskeskuksen koulutusvastaava käyvät palautekeskustelun, jonka jälkeen opiskelija arvioi terveyskeskusta Webropol -kyselyllä. Merkintä arvioinnin suorittamisesta liitetään todistuksiin, joilla haetaan koulutusjakson hyväksymistä.

Amanuenssuurit

Monet terveyskeskukset palkkaavat lääkäriksi opiskelevia myös amanuensseiksi. Amanuenssuuria opiskelija voi hakea ottamalla yhteyttä suoraan terveyskeskukseen. Terveyskeskustyön hyväksyminen osaksi tutkintovaatimuksiin sisältyvää amanuenssipalvelua vaihtelee eri yliopistoissa.

Lue lisää amanuenssuuriharjoitteluista terveyskeskuksissa ja tarkista hyväksyminen omasta yliopistostasi: