Töissä terveyskeskuksessa

Yleislääketieteen erityis- ja erikoistumiskoulutus

Yleislääketieteen erityis- ja erikoistumiskoulutuspalveluja sekä lääketieteen lisensiaattiopintojen amanuenssuuripalveluja voi suorittaa yliopiston hyväksymässä koulutusterveyskeskuksessa. Lue lisää jatkokoulutuksista ja amanuenssuureista »

Naislääkäri tietokoneella
Kuva:Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Ohjeita työnhakuun

Lääkärin ja hammaslääkärin työnhakuohjeet terveyskeskukseen. Lue miten kirjoitat hyvän työpaikkahakemuksen ja valmistaudut työhaastatteluun »

Lääkärin palkka

Lääkärin palkka määräytyy väestövastuuvirkaehtosopimuksen (omalääkäri) tai yleisen terveyskeskuslääkärien virkaehtosopimuksen (muu kuin omalääkäri) perusteella tai sopimalla palkkiosta erikseen muulla tavoin. Lue mistä lääkärin kokonaispalkka muodostuu »

Hammaslääkärin palkka

Hammaslääkärin kokonaispalkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, henkilökohtaisesta lisästä, toimenpidepalkkioista ja mahdollisista lisätöistä ja päivystyksistä. Lue lisää hammaslääkärin palkasta »

Työsuhde-edut

Kunnallinen työsuhde tarjoaa useita etuja, kuten työsuhdeturva, lomat, vapaat, jatkokoulutusmahdollisuudet, toimipaikka- ja täydennyskoulutus sekä erilaiset työhyvinvointia lisäävät palvelut. Lue lisää eduistasi »

Työjärjestelyt

Terveyskeskuksessa työjärjestelyt on mahdollista sopia henkilökohtaisen elämäntilanteen mukaan. Terveyskeskuksessa on tarjolla myös kiinnostavia tutkimus- ja kehitystehtäviä. Lue lisää työjärjestelyistä »