Tyrnävän terveyskeskus

Yhteyshenkilöt

Ota yhteyttä seuraaviin henkilöihin rekrytointiin, erityis- ja erikoistumiskoulutukseen ja amanuenssuureihin sekä tutkimukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Erityis- ja erikoistumiskoulutus

Tyrnävän terveyskeskuksessa on mahdollista suorittaa yleislääketieteen erityiskoulutuksen ja erikoistumiskoulutuksen terveyskeskusjaksoja. Tk on yliopiston hyväksymä koulutusterveyskeskus. Erikoistuville ja erityiskoulutusta suorittaville tarjotaan viikottaista ohjausta ja vähintään kuukausittain mahdollisuus koulutuksiin osallistumiseen. Kokeneita kollegoita on aina paikalla, joten konsultaatiomahdollisuudet ovat hyvät. Terveyskeskuksella on kaksi ohjaajalääkärikoulutuksen suorittanutta yleislääketieteen erikoislääkäriä.

Terveyskeskus yleisesti

Tyrnävä sijaitsee noin 30 kilometriä Oulusta etelään. Kulkeminen Tyrnävälle on helppoa ja matka Oulusta taittuu osaksi moottoritietä noin puolessa tunnissa.

Tyrnävällä on noin 6700 asukasta. Kunnassa on paljon lapsiperheitä ja ikärakenne on nuoreneva.

Vuonna 2006 uudistettu ja laajennettu tiloiltaan nykyaikainen terveyskeskus sijaitsee Tyrnävän keskustassa.

Toimipisteet