Someron terveyskeskus

Yhteyshenkilöt

Ota yhteyttä seuraaviin henkilöihin rekrytointiin, erityis- ja erikoistumiskoulutukseen ja amanuenssuureihin sekä tutkimukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Terveyskeskus yleisesti

Someron terveyskeskus tuottaa palvelut noin 9000 kuntalaiselle. Lääkärin virkoja on 7. Terveyskeskus on monipuolinen ja tukipalvelut ovat kattavat. Kaikki toiminnot ovat terveyskeskusmäellä samassa pihapiirissä. Röntgen on käytössä arkisin ja kuvat mahdollista lausuttaa radiologilla. UÄ -tutkimuksia tehdään terveyskeskuksessa ja osin hankitaan Forssasta kuten MRI kuvauksiakin. Laboratorio on oma kuten kuntoutusyksikkö, mielenterveysyksikkö, sekä puhe- ja toimintaterapeutit.  Neuvola on terveyskeskuksen yhteydessä kuten vuodeosastokin. Asumispalveluyksiköitä on kaksi. Potilastietojärjestelmänä on Lifecare.  Päivystys on maanantaisin 8-18 ja tiistaista perjantaihin 8-17, ja öisin sekä viikonloppuisin kuten juhlapyhinä päivystys on järjestetty tällä hetkellä hankintana Forssan päivystysyksiköltä.

Toimipisteet