Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut

Yhteyshenkilöt

Ota yhteyttä seuraaviin henkilöihin rekrytointiin, erityis- ja erikoistumiskoulutukseen ja amanuenssuureihin sekä tutkimukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Terveyskeskus yleisesti

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut (Sotesi) tuottaa vastuukuntana Sastamalan sekä Punkalaitumen kunnan yhteensä n. 27 000 asukkaalle kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut. Tämän lisäksi tuotamme ympäristöterveydenhuollon palvelut myös Ikaalisten ja Parkanon kaupungeille sekä Kihniön kunnalle. Meitä ammattilaisia on Sotesissa yli 700.

Toimimme valtakunnallisena edelläkävijänä monella terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen alueella.

Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan pääasiassa Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä. Toimintamme on laaja-alaista perusterveydenhuoltoa, missä painopiste on avopalveluiden kehittämisessä ja ennakoivassa, moniammatillisessa toimintatavassa. Lääkäreiden toimenkuvista voidaan sopia erikseen. Panostamme jatkuvaan täydennyskoulutukseen. Terveyskeskuksissa järjestetään perusterveydenhuollon koulutusta ja yleislääketieteen, työterveyshuollon ja geriatrian erikoislääkärikoulutusta. Lisäksi koulutuspaikkana palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyttä varten.

Toimipisteet