Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä

Yhteyshenkilöt

Ota yhteyttä seuraaviin henkilöihin rekrytointiin, erityis- ja erikoistumiskoulutukseen ja amanuenssuureihin sekä tutkimukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Terveyskeskus yleisesti

Terveyskeskus vastaa Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan asukkaiden perusterveydenhuollon palveluista.  Väestöpohja on n. 13 600. Kuntayhtymällä on kaksi terveysasemaa, Paimion pääterveysasema ja Sauvon terveysasema. Terveyskeskuksessa on 11 lääkärivirkaa ja 6 hammaslääkärinvirkaa. Terveyskeskus on hyvien liikenneyhteyksien päässä, moottoritien varrella.

Potilastietojärjestelmänä on Lifecare (Effica).
Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen hoitaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos.

Terveyskeskuksella on sopimus  Turun yliopiston kanssa yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksesta ja yleislääketieteen erityiskoulutuksesta erikoislääkärikoulutuksesta.

 

 

Lue lisää osoitteesta:http://www.paimionsauvonterveyskeskus.fi/terveyskeskus

Toimipisteet