Oulaisten terveyskeskus

Yhteyshenkilöt

Ota yhteyttä seuraaviin henkilöihin rekrytointiin, erityis- ja erikoistumiskoulutukseen ja amanuenssuureihin sekä tutkimukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Terveyskeskus yleisesti

Oulaisten terveyskeskus tarjoaa
-myönteisen työilmapiirin ja työnhallintaa
-monipuolisen työnkuvan ja mahdollisuuden tutustua kaikkiin
yleislääkärin työn osa-alueisiin, mutta ei väestövastuuta
-vakituisen ja kokemusta omaavan seniorilääkärikunnan kädestä pitäen
opetusta varten
-oma geriatri ja kahtena päivänä viikossa konsulttipsykiatri Tuumassa
-vuodeosastokokemusta voi hankkia halukkuuden mukaan
-koulutusmahdollisuuksia myös sijaislääkärille (mm. Nuori Lääkäri-päivät,
Pohjolan Lääkäripäivät ym.)
-säännöllisen viikottaisen meeting-toiminnan tk:ssa
-Oulaskankaan sairaalan meetingohjelmat mielenkiinnon mukaan (luetaan työaikaan)
-mahdollisuudet OYS:n videokoulutuksiin ja videomeetingeihin Oulaskankaan aluesairaalan videoneuvottelulaitteilla
-seniorilääkäreiden vetämät tutor-tunnit
-Oulaskankaan aluesairaalan erikoislääkärikonsultaatiot (sis, kir, gyn,
keuhko, korva, lapset, rtg, anestesia) seinänaapurina
-ilta-, yö- ja viikonloppupäivystyspakkoa ei ole, nämä on ulkoistettu Oulaskankaan yhteispäivystykseen, toki saa näitäkin päivystyksiä tehdä oman halukkuuden mukaan


 

Lue lisää osoitteesta:http://www.oulainen.fi/terveyskeskus

Toimipisteet