Kotkan kaupungin terveyskeskukset

Yhteyshenkilöt

Ota yhteyttä seuraaviin henkilöihin rekrytointiin, erityis- ja erikoistumiskoulutukseen ja amanuenssuureihin sekä tutkimukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Terveyskeskus yleisesti

Kotkassa olemme monesti olleet terveydenhuollon edelläkävijöitä Suomessa. Suunnitelmissa oleva Hyvinvointipuisto on yksi esimerkki kotkalaisesta ennakkoluulottomasta kehitystyöstä. Hyvinvointipuistossa yhdistyvät perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon toiminnot asiakastyöskentelyssä saman katon alle. Olimme myös ensimmäisinä Suomessa pilotoimassa sähköistä reseptiä ja ns. Hyvä vastaanotto –toimintaa.

Mitä tarjoamme sinulle?

- senioriohjausta ja tukea urasi alkuvaiheessa

- mahdollisuuden suorittaa erikoistumiskoulutuksen vaatimuksia terveysasemilla ja terveyskeskussairaalassa, erikoistumisputkea on mahdollisuus jatkaa keskussairaalassa

-toiveesi mukaan työn painopiste voi olla terveysasemien vastaanotossa, neuvolassa

tai kouluterveydenhuollossa, vanhustenhuollossa, terveyskeskussairaalassa ja

mielenterveystyössä

- kannustuksen koulutukseen osallistumiseen

- mahdollisuuden joustaviin työaikoihin

- kilpailukykyisen palkkauksen

- apua sopivan asunnon etsimisessä

Kotka on hyvä paikka aloittelevalle ja kokeneemmalle terveydenhuollon ammattilaiselle.

Toimipisteet