Helsingin kaupunki

Yhteyshenkilöt

Ota yhteyttä seuraaviin henkilöihin rekrytointiin, erityis- ja erikoistumiskoulutukseen ja amanuenssuureihin sekä tutkimukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Terveyskeskus yleisesti

Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmä on uudistunut 1.6.2017. Virastot ja liikelaitokset on yhdistetty neljäksi toimialaksi, jotka ovat kasvatus ja koulutus, kaupunkiympäristö, kulttuuri ja vapaa-aika sekä sosiaali- ja terveystoimiala.

Sosiaali- ja terveystoimialan tehtävänä on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen. Toimiala jakautuu kolmeen palvelukokonaisuuteen, jotka ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, terveys- ja päihdepalvelut sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut. Toimialan keskitetty hallinto tukee palvelukokonaisuuksien toimintaa.

Lue lisää osoitteesta:http://www.laakariksihelsinkiin.fi

Toimipisteet