Forssan seudun hyvinvointi kuntayhtymä

Yhteyshenkilöt

Ota yhteyttä seuraaviin henkilöihin rekrytointiin, erityis- ja erikoistumiskoulutukseen ja amanuenssuureihin sekä tutkimukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Terveyskeskus yleisesti

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymään kuuluu Forssan lisäksi Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila. Tuotamme avosairaanhoidon palveluja kuntamme 33 000 asukkaille 20 lääkärin voimin. Keskimääräinen t3 aika on 11 vuorokautta eli hoitoon pääsee nopealla aikataululla. Terveyskeskuslääkärin työhön kuuluu vastaanottotoiminnan lisäksi oheistoimintoja, kuten neuvolaa, koulu- ja opiskelulääkärin työtä, kotihoidon lääkäritoimintaa, kutsuntatarkastuksia jne. Tuotamme lääkäripalveluja myös vanhuspalveluille. Lääkärien lisäksi terveysasemilla työskentelee sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, lähi/perushoitajia ja terveyskeskusavustajia.  Fysioterapeuttien suoravastaanotot ovat alkamassa ja etätyökin on mahdollista. Laaja ammattikunta takaa sen, että lääkärinä saat keskittyä lääkärin työhön. Tule mukaan joukkoomme!

Lue lisää osoitteesta:http://www.fshky.fi/

Toimipisteet