Ensiapu Acuta yhteispäivystys

Yhteyshenkilöt

Ota yhteyttä seuraaviin henkilöihin rekrytointiin, erityis- ja erikoistumiskoulutukseen ja amanuenssuureihin sekä tutkimukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Erityis- ja erikoistumiskoulutus

Päivystys Acuta on akuuttilääketieteen erikoistumiskoulutusyksikkö.

Muut hyväksyttävät palvelut:
* Yleislääketiede ja geriatria 3 kk
* YEK 3 kk terveyskeskus- tai sairaalapalvelua

Toimipisteet