Äänekosken kaupunki Perusturva

Yhteyshenkilöt

Ota yhteyttä seuraaviin henkilöihin rekrytointiin, erityis- ja erikoistumiskoulutukseen ja amanuenssuureihin sekä tutkimukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Erityis- ja erikoistumiskoulutus

Terveyskeskus toimii Itä-Suomen yliopiston yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoistumiskoulutuspaikkana. Konsultaatiota antavat mm. radiologi, ortopedi, psykiatri sekä  sisätautilääkäri endoskopiatoiminnan ja kardiologian osalta.

Terveyskeskus yleisesti

Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen väestöpohja on 20 100. Olemme ottaneet käyttöön ammattihenkilölistaamismallin, jota täydentävät subakuuttitoiminta sekä runsas kollegojen ja hoitotyön erityisperehtyneisyysosaaminen. Toiminta rakentuu yhteensä 16 lääkärivakanssille. Kehitämme terveyspalveluja osaltaan väestöryhmien erityistarpeiden pohjalta.

Kaikki terveydenhuollon avotoiminnot ovat keskittyneet elokuulta uudelle modernille pääterveysasemalle, jossa täydentävien palveluiden ohella on 40 ss. akuuttisairaala. Tilaratkaisuissa on mm. backoffice-aluein erityisesti otettu huomioon ammattihenkilöiden keskinäinen konsultatiivisuus.

Lue lisää osoitteesta:http://www.esitteemme.fi/aanekoskenterveyskeskus/WebView/

Toimipisteet