Om webbplatsen

Webbplatsens syfte

TKrekry är en landsomfattande rekryteringssida för läkare och tandläkare som har utvecklats och upprätthålls för hälsovårdscentralernas behov av Primärvårdsenheten (PETE) vid Birkalands sjukvårdsdistrikt.

Syftet med TKrekry är att stöda och effektivisera rekryteringen av läkare och tandläkare till hälsovårdscentralerna:

Tkrekrys vision är att vara den första och viktigaste informationskällan för alla läkare och tandläkare som söker ett nytt jobb. Eftersom TKrekry är en mycket informativ och lättanvänd nättjänst tillgodoser den både hälsovårdscentralernas och de arbetssökandes behov.

Underhåll och kontaktinformation

I frågor som gäller webbplatsens upprätthållande, innehåll, utvecklingsförslag och annan respons, ta kontakt per e-post: info@tkrekry.fi.

I frågor som gäller platsannonser, arbetsansökan och innehållet i hälsovårdscentralernas presentationer, ta kontakt direkt med ifrågavarande hälsovårdscentral. Se hälsovårdscentralernas kontaktinformation.

Registrering och inloggning för hälsovårdscentraler

Hälsovårdscentralerna kan kostnadsfritt registrera sig som användare av TKrekry och sedan där offentliggöra sina egna presentationer, kontaktuppgifter och platsannonser för läkare och tandläkare. Hälsovårdscentralerna kan logga in för att offentliggöra platsannonser och redigera sin information på https://admin.tkrekry.fi/.

Användarna vid hälsovårdscentralerna bör i ovan nämnda frågor kontakta kontaktpersonen för sitt eget ERVA-område.

Tekniska frågor

Källkoden för webbplatsen har publicerats med en öppen MIT-licens i Github.

Webbplatsen har byggts upp av Jaakko Suutarla och Pirkka Rannikko. Mer information om genomförandeprojektet finns på http://tkrekry.wordpress.com/.

Platsannonser och information om hälsovårdscentralerna

Hälsovårdscentralerna ansvarar själva för att de platsannonser, presentationer och kontaktuppgifter som finns på webbplatsen är riktiga och aktuella.

RSS-nyhetsflöde

Det är möjligt prenumerera på platsannonserna som offentliggörs på TKrekry som RSS-nyhetsflöde på http://www.tkrekry.fi/feed/rss.xml.

Tredje parter kan använda RSS-flödet för utläggning av platsannonser från TKrekry i andra källor under förutsättning att de har erhållit lov från Birkalands sjukvårdsdistrikt: info@tkrekry.fi

Facebook

Platsannonserna i TKrekry publiceras också på tjänstens Facebook-sida på https://www.facebook.com/tkrekry

Personuppgifter, cookies och besökarstatistik

Personuppgifter

Personregistret för TKrekry upprätthålls av enheten för primärvård vid Tays.

Registrets ansvarsperson är överläkare och ansvarsområdeschef Sari Mäkinen och kontaktperson är kontorssekreterare Minna Kylmäniemi (tel. 03 311 611).

För att webbplatsen ska kunna fungera, får hälsovårdscentralerna inloggningsuppgifter för inlämnande av platsannonser och kontaktuppgifter på webbplatsen av registrets upprätthållare. Användarnas kontaktinformation är sparad i underhållsverktygets databas. På samma sätt innehåller platsannonserna och kontaktuppgifterna som hälsovårdscentralerna lämnar de rekryteringsansvarigas kontaktinformation. Detta är vanligtvis offentlig information på hälsovårdscentralernas egna webbplatser.

Personregistret innehåller följande uppgifter.

Platsannons och hälsovårdscentralens kontaktuppgifter

Användare

Personalen vid hälsovårdscentralerna (de som har erhållit inloggningsuppgifter för TKrekry ) matar in informationen på webbplatsen och ansvarar för att den är korrekt och senare också tas bort. I vissa fall kan de enskilda ERVA-områdenas kontaktperson skapa nya inloggningsuppgifter eller ta bort gamla.

Enligt bestämmelserna överlämnas informationen som registret innehåller inte till någon och förflyttas inte utanför EU.

Informationen sparas så länge som hälsovårdscentralen eller dess användare använder webbplatsen. På hälsovårdscentralens begäran kan uppgifterna tas bort. Webbplatsens användaromgivning och databas finns på Heroku.com och Amazon AWS molntjänster inom EU:s område, vilka ansvarar för informationens fysiska säkerhet. Dessutom:

Alla användare av webbplatsen kan kontrollera och ändra sina egna uppgifter samt personuppgifterna för sin egen hälsovårdscentral genom att logga in på underhållsverktyget.

En informationsbegäran kan också skickas till adressen info@tkrekry.fi. Härvid verifieras identiteten på den som gör en begäran innan uppgifterna överlämnas. Informationen levereras till den som gör en begäran per e-post.

Alla användare av webbplatsen kan ta bort uppgifterna för sin egen hälsovårdscentral genom att logga in på underhållsverktyget.

I annat fall kan informationen efter en informationsbegäran tas bort av webbplatsens huvudanvändare eller redaktör. Innan informationen tas bort eller redigeras verifieras identiteten på den person som har gjort en begäran.

Cookies

På webbplatsen används cookies för upprätthållande av webbplatsens besökarstatistik. Om du vill kan du förhindra användningen av cookies i din webbläsares inställningar, men vi rekommenderar inte detta eftersom många webbplatsers funktion är beroende av cookies.

Besökarstatistik

För upprätthållande av besökarstatistik används tjänsten Google Analytics i avsikt att vidareutveckla Tkrekry. Det är inte möjligt att individualisera eller identifiera enskilda användare med hjälp av besökarstatistiken, utan uppgifterna används på en generell nivå, t ex ”59 % av användarna använder webbläsaren Internet Explorer”.

Tillgänglighet

Webbplatsens målsättning är att vara tillgänglig för alla, oberoende av de begränsningar som den använda hårdvaruenheten, dataöverföringshastigheten eller användaren själv kan ge upphov till. Webbplatsens uppbyggnad följer www-standarder och andra beprövade metoder för konstruktion av webbplatser och den är testad med många olika webbläsare för att garantera en så god tillgänglighet som möjligt.

Om du trots det har problem vid användandet av webbplatsen, tar vi gärna emot din respons via e-post info@tkrekry.fi och försöker beakta detta vid den fortsatta utvecklingen av webbplatsen.