Terveyskeskuslääkäri (koulu- ja neuvolalääkäri)Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut, Tampere

Koulu- ja neuvolalääkäri on lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen lääketieteellinen asiantuntija. Työn tavoitteena on lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy.


Koulu- ja neuvolalääkäri työskentelee kouluterveydenhuollon toimipisteissä ala- ja yläkoulun oppilaiden parissa terveydenhoitajatyöparin kanssa sekä äitiys- ja lastenneuvoloissa. Terveystarkastukset ovat keskeinen osa työtä, mutta yksilöllisen tarpeen mukaiset vastaanottokäynnit, konsultaatiot eri muodoissaan sekä monialainen työ muodostavat merkittävän osan kokonaisuudesta. Kollegiaalista tukea antaa päätoimisten koulu- ja neuvolalääkäreiden sekä konsultoivien lastenlääkäreiden muodostama työyhteisö.


Tarvittava perehdytys järjestetään ja konsultaatiotuki toimii. YEK- ja yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden kouluttajalääkäreinä toimivat kokeneet, lasten ja nuorten parissa päätoimisesti työskentelevät yleislääketieteen erikoislääkärit.


Arvostamme osaamista työskennellä lasten ja nuorten ja heidän kehityksellisten haasteidensa parissa sekä kiinnostusta oman työn ja palveluidemme kehittämiseen. Toivomme sinulta hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä kykyä niin itsenäiseen kuin monialaiseenkin työskentelyyn.


Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on Suomessa laillistettu lääkäri. Edellytämme lisäksi hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Eduksi katsomme yleislääketieteen erityiskoulutuksen tai soveltuvan erikoislääkärikoulutuksen sekä neuvola- ja kouluterveydenhuollon tai nuorisolääketieteen erityispätevyyden.


Hakuaika päättyy 24.5.2021.


Ota yhteyttä ja kysy lisää: tuire.sannisto@tampere.fi tai puh. 050 468 9166  


Tervetuloa mielekkääseen työhön lasten ja nuorten parissa, hyvässä porukassa!


Parhain terveisin

ylilääkäri Tuire Sannisto

 

Se även Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut introduktionen ›