Helsingin kaupunki

Kontaktpersoner

Kontakta följande personer om du har frågor om rekrytering, särskild allmänläkarutbildning och specialiseringsutbildning och amanuenstjänstgöring samt forskning och utbildning.

Allmänt om hälsovårdscentralen

Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmä on uudistunut 1.6.2017. Virastot ja liikelaitokset on yhdistetty neljäksi toimialaksi, jotka ovat kasvatus ja koulutus, kaupunkiympäristö, kulttuuri ja vapaa-aika sekä sosiaali- ja terveystoimiala.

Sosiaali- ja terveystoimialan tehtävänä on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen. Toimiala jakautuu kolmeen palvelukokonaisuuteen, jotka ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, terveys- ja päihdepalvelut sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut. Toimialan keskitetty hallinto tukee palvelukokonaisuuksien toimintaa.

Mera information finns på:http://www.laakariksihelsinkiin.fi

Verksamhetsställen