Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Mikkeli, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Puumala, Pertunmaa, Hirvensalmi, Anttola ja Haukivuori)

Kontaktpersoner

Kontakta följande personer om du har frågor om rekrytering, särskild allmänläkarutbildning och specialiseringsutbildning och amanuenstjänstgöring samt forskning och utbildning.

Särskild allmänläkarutbildning och specialiseringsutbildning

Toimimme Itä-Suomen yliopiston opetusterveyskeskuksena. Meillä on mahdollisuus suorittaa YEK-jakso, erikoistumiseen tarvittava 9 kk:n tk-jakso sekä erikoistua yleislääketieteeseen tai geriatriaan.

Allmänt om hälsovårdscentralen

Tarjoamme Essotessa monipuolisia työmahdollisuuksia niin konkarille kuin vasta-alkajalle. Meillä pystyt suorittamaan YEK-jakson, yleislääketieteen sekä geriatrian erikoislääkärikoulutuksen. Vastaanottotyötä voi tehdä Mikkelissä keskussairaalassa, Juvalla, Mäntyharjulla, Kangasniemellä, Puumalassa, Ristiinassa, Anttolassa, Haukivuorella, Hirvensalmella ja  Pertunmaalla

Vastaanottotyömahdollisuuksien lisäksi Essotessa on mahdollista tehdä töitä äitiys- ja lastenneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, vuodeosastoilla, kotisairaanhoidossa ja päivystyksessä.

Työnsuunnittelussa huomioimme sijoitukset eri yksiköissä.  Myös lääkäreiden erilaiset elämäntilanteet otetaan huomioon ja meillä onkin mahdollista tehdä esimerkiksi osa-aikaista työviikkoa.  Perusterveydenhuollon lääkäreillä ei ole päivystyspakkoa.

Panostamme matalan kynnyksen konsultaatiomahdollisuuksiin ja kehitämme perehdytystämme koko ajan eteenpäin. Yleislääketieteen tuutorit ovat hioneet uuden lääkärin perehdytysmallia, jotta töiden aloitus olisi jouhevampaa ja informaatio olisi helpommin löydettävissä.

Uran alkuvaiheessa monelle lääkärille syntyy paljon kysymyksiä toimintamalleista ja potilastapauksista. Essotessa tukena erikoistuvalle lääkärille on oma tuutori, jolta voi kysyä helposti neuvoa mieltä askarruttaviin kysymyksiin matalalla kynnyksellä. Senioritukea tarjotaan muiden konsultaatiomahdollisuuksien lisäksi myös viikoittaisilla  tuutoritunneilla.

Työantajana Essote on hyvin koulutusmyönteinen ja mahdollistaa talon ulkopuolisiin koulutuksiin osallistumisen. Tulevaisuudessa panostus talon sisäiseen koulutukseen lisääntyy. Kesäkuussa 2019 avautuvassa simulaatiokeskuksessa voi harjoitella kädentaitoja ja yhteistoimintaa eri ammatti ryhmien kanssa.

Mera information finns på:https://www.essote.fi/ammattilaiselle/tule-meille-laakariksi/

Verksamhetsställen