Äänekosken kaupunki Perusturva

Kontaktpersoner

Kontakta följande personer om du har frågor om rekrytering, särskild allmänläkarutbildning och specialiseringsutbildning och amanuenstjänstgöring samt forskning och utbildning.

Särskild allmänläkarutbildning och specialiseringsutbildning

Terveyskeskus toimii Itä-Suomen yliopiston yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoistumiskoulutuspaikkana. Konsultaatiota antavat mm. radiologi, ortopedi, psykiatri sekä  sisätautilääkäri endoskopiatoiminnan ja kardiologian osalta.

Allmänt om hälsovårdscentralen

Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen väestöpohja on 20 100. Olemme ottaneet käyttöön ammattihenkilölistaamismallin, jota täydentävät subakuuttitoiminta sekä runsas kollegojen ja hoitotyön erityisperehtyneisyysosaaminen. Toiminta rakentuu yhteensä 16 lääkärivakanssille. Kehitämme terveyspalveluja osaltaan väestöryhmien erityistarpeiden pohjalta.

Kaikki terveydenhuollon avotoiminnot ovat keskittyneet elokuulta uudelle modernille pääterveysasemalle, jossa täydentävien palveluiden ohella on 40 ss. akuuttisairaala. Tilaratkaisuissa on mm. backoffice-aluein erityisesti otettu huomioon ammattihenkilöiden keskinäinen konsultatiivisuus.

Mera information finns på:http://www.esitteemme.fi/aanekoskenterveyskeskus/WebView/

Verksamhetsställen