Hälsovårdscentraler

Du kan själv kontakta hälsovårdscentralerna om du har frågor om rekrytering, särskild allmänläkarutbildning och specialiseringsutbildning och amanuenstjänstgöring samt forskning och utbildning.