Särskild allmänläkarutbildning och specialiseringsutbildning samt amanuenstjänstgöring

Läkare vid dator
Bild:Seinäjoki hälsovårdscentral

Särskild allmänläkarutbildning och specialiseringsutbildning är yrkesinriktad vidareutbildning, det vill säga utbildning efter grundläggande examen. Mer information om uppbyggnaden och innehållet i utbildningarna finns på universitetens webbplatser:

Hälsocentralstjänstgöringen fullgörs vid hälsocentraler som har godkänts av ett universitet och som uppfyller de kvalitetskriterier som anges i utbildningsavtalen. Godkända utbildningshälsocentraler finns på varje fakultets webbplats. Där kan du också ta del av de specialbestämmelser som utfärdats om särskild allmänläkarutbildning och specialiseringsutbildning.

Endast genom att arbeta vid på en hälsocentral som en medlem i arbetsgemenskapen kan du få insyn i primärvården och utveckla en yrkesidentitet som allmänläkare. Ta modigt kontakt direkt med hälsovårdscentralen och hör dig för om en vidareutbildningsplats!

Kvalitetskriterier för utbildningshälsovårdscentraler och arrangemang för handledning

Utbildningshälsovårdscentralen tillhandahåller den studerande följande:

Hälsocentralerna anställer kontinuerligt läkare i tilläggsutbildning. Ta kontakt med hälsocentralerna och hör dig för!

Kriterier för arbete som godkänns för examen

Arbetet ska uppfylla vissa kriterier för att det ska kunna godkännas som tjänstgöring som hör till examen:

Därmed godkänns till exempel inte enbart 37 timmar långa veckoslutsjourer för utbildningen och inte heller enstaka dagar per vecka eller jourskiften under kvällstid. Deltidsarbete (minst 50 %) godkänns, om det motsvarar mångsidigt, kontinuerligt arbete på hälsovårdscentral, men då ska tjänstgöringstiden förlängas i förhållande till deltiden.

Feedback

Avsnittet avslutas med ett utvärderingssamtal med den utbildningsansvarige på hälsovårdscentralen och den studerande, varefter den studerande utvärderar hälsovårdscentralen genom en Webropol-enkät. Anteckningar om utvärderingen bifogas intygen, med vilka studerande ansöker om godkännande av utbildningsavsnittet.

Amanuenstjänstgöring

Många hälsovårdscentraler anställer läkarstuderande även som amanuenser. Studerande kan söka till amanuenstjänstgöring genom att ta kontakt direkt med hälsovårdscentralen. Universiteten har varierande praxis för godkännande av arbetet på hälsovårdscentral för den amanuenstjänstgöring som ingår i examenskraven.

Läs mer om amanuenstjänstgöring på hälsovårdscentral och kontrollera hur den räknas till godo på ditt universitet: