Läkarnas löner

Läkarnas löner fastställs enligt bilagan Läkare vid hälsocentraler till LÄKTA, det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare eller genom att avtala om arvodet på något annat sätt.

Läkaren vid dator
Bild: Lempäälä hälsovårdscentral

Lönen som arbetsgivare inom den offentliga sektorn betalar består av olika delar som varierar något hos olika arbetsgivare. De allmänna principerna är dock de samma och finns i det kommunala tjänstekollektivavtalet som man hittar på Kommunarbetsgivarnas webbplats.

De olika delarna som lönen består av påverkar beloppet som man får i handen varje månad. Skillnaderna mellan olika sätt att räkna ut lönen påverkas mest av vilken avlöningsmodell man använder.

Vid hälsocentraler används oftast en av följande två avlöningsmodeller:

  1. Avlöning enligt bilagan Läkare vid hälsocentraler i läkarnas kollektivavtal.
  2. Olika lokala avlöningsmodeller som kombinerar element ur båda ovan nämnda avtal.

I det nya kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LS 2018-2019) har bestämmelserna om husläkare skrivits in i underskriftsprotokollets bilaga 1. Bestämmelserna om husläkare i läkarnas kollektivavtal 2014–2016 (boken), gäller fram till dess att social- och hälsovårdsreformen träder i kraft.

Man kan också avtala om lönen genom förhandlingar.

Löneförmåner

Löneförmåner är till exempel semesterlön, lön för sjukdomstiden och lön under moderskapsledighet. Det är ofta svårt att jämföra lönerna och anställningsförmånerna hos arbetsgivare i den offentliga respektive privata sektorn i euro. I den offentliga sektorn fastställs lönen och anställningsförmånerna i tjänstekollektivavtalet. Läs mer om anställningsförmåner.

Det allmänna tjänstekollektivavtalet för läkare

Enligt bilagan Läkare vid hälsocentraler i läkarnas kollektivavtal är läkarens veckoarbetstid 38 timmar och 15 minuter. Lönen består av följande delar:

Utöver den uppgiftsrelaterade lönen kan arbetstagaren betalas ett prövningsbaserat individuellt tillägg för till exempel specialkompetens eller särskilda ansvar.

Beloppet för den uppgiftsrelaterade lönen och påslagen som listas ovan beskrivs i bilaga 1 till det kommunala tjänstekollektivavtalet som man hittar på Kommunarbetsgivarnas webbplats.

Totallön

Utgångslönen är en förhandlingsfråga. Ett gott stöd för förhandlingarna fås från Läkarförbundets Palkkatohtori (inloggning med Fimnet-lösen). Till exempel är medellönen för unga hälsocentralsläkare med tidsbunden anställning 5 700 €, med en variation på 4 900–7 900 €. Lönenivån varierar regionalt i Finland.

Husläkare vid hälsocentraler (det gamla avtalet som kan följas fram till vårdreformen)

Husläkarens lön består av följande delar:

Beloppet för den uppgiftsrelaterade lönen och påslagen som listas ovan beskrivs i bilaga 1 till det kommunala tjänstekollektivavtalet som man hittar på Kommunarbetsgivarnas webbplats.

Totallön

Läkarens totallön består av de delar som listas ovan. Enligt Palkkatohtori (inloggning med Fimnet-lösen) är lönenivån för husläkare vid hälsocentraler med regelbunden arbetstid följande:

Annan avlöningsgrund

Utöver de två vanliga avlöningsmodellerna används olika lokala avlöningsmodeller. Det lönar sig att ta reda på vilken avlöningsmodell som används innan du börjar på arbetet.

I hälsocentraler kan man även avtala om lön som totalarvode för en bestämd period. Ett gott stöd för förhandlingarna fås från Läkarförbundets Palkkatohtori (inloggning med Fimnet-lösen), där man ser medellönen i området samt högsta och lägsta löner.

Mer löneuppgifter för läkare hittar du bland annat i Finlands Läkarförbunds arbetsmarknadsundersökning (PDF) från år 2014.