Arbetsarrangemang

På hälsovårdscentralen är det möjligt att träffa arbetsarrangemang enligt den individuella livssituationen. Där finns många intressanta forsknings- och utvecklingsuppgifter.

Läkare och återupplivningdocka
Bild:Sastamalan sosiaali- ja terveyspalvelut (Sotesi)

Arbetsarrangemang och flexmöjligheter

Arbets- och tjänstekollektivavtalen hos en offentlig arbetsgivare möjliggör flexibilitet i arbetet. Exempelvis arbetstiden kan anpassas enligt den individuella livssituationen:

Kompetens och intresse

Inom hälsovårdscentralernas breda arbetsfält finns det egna ansvarsområden för alla. Även forskning hör till hälsovårdscentralernas uppgifter.

Introduktion i arbetet

Hälsovårdscentralen ansvarar för att den nyanställda introduceras i sina arbetsuppgifter när anställningen inleds. De flesta hälsovårdscentralerna använder digitala introduktionsmappar. Kollegerna och den mångprofessionella arbetsgemenskapen hjälper den nyanställda att ta till sig patientdatasystemet och hälsovårdscentralens rutiner.

För studerande utses en handledande läkare och man kommer överens om konsultationsrutiner och utbildning.

Lärande i arbetet

Forsknings- och utvecklingsuppgifter

Vid hälsovårdscentralerna kan du delta i utvecklings- och forskningsarbete i en samarbetsgrupp eller exempelvis bedriva självständig avhandlingsforskning. En studie över funktionerna vid den egna hälsovårdscentralen kan räknas till godo i särskild allmänläkarutbildning. Kom överens om ämnet och metoderna med din handledare, den utbildningsansvarige och ditt universitet.

Enheterna för allmänmedicin vid universiteten och primärvårdsenheterna i sjukvårdsdistrikten har förbundit sig att ge experthjälp och stöd till dem som arbetar vid hälsovårdscentralerna i anslutning till olika undersökningar, i fråga om t.ex. följande:

Vid hälsovårdscentralerna kan sjukdomar, patienter, befolkningen eller systemet och dess funktion vara föremål för forskningen. Genom primärvårdsenheten kan ett forskningssamarbete även byggas upp med experter inom specialsjukvården. Hör dig för i din egen fakultet och/eller den lokala primärvårdsenheten.

Fakulteter:

Primärvårdsenheter: