Anvisningar för arbetsansökan

Det är inte alls så svårt som många tror att söka arbete. Genom en väl utformad arbetsansökan och bra förberedelse inför intervjun kommer du långt.

Sjuksköterskor i arbetet
Bild:Kangasala hälsovårdscentral

Sök modigt arbete direkt på en hälsovårdscentral. Du kan också kontakta hälsovårdscentralen när inga lediga jobb är utannonserade. Berätta om dig själv, din utbildning, arbetserfarenhet och vad du är intresserad av, så kan du kanske få jobb som är skräddarsytt för dig.

Hur skriver jag en bra arbetsansökan?

En bra arbetsansökan är sällan längre än en sida och innehåller åtminstone följande punkter:

Ladda ned mall för arbetsansökan

Du kan använda följande dokumentmallar (pä finska) för din arbetsansökan.

Hur ska jag förbereda mig för arbetsintervjun?

Det är bra att förbereda sig inför intervjun genom att gå igenom eventuella frågor som intervjuaren kan ställa och öva situationen på förhand, till exempel tillsammans med en vän. Försök svara ärligt och uppriktigt på frågorna. Tänk på att arbetsgivaren anställer endast en person som den anser vara kompetent och motiverad för arbetsuppgiften samt som passar in i arbetsgemenskapen.

Följande frågor kan komma upp under intervjun:

Om du vill kan du berätta om din familjesituation, dina fritidsintressen och dina framtidsplaner. Var dig själv under intervjun och var punktligt på plats!