Anställningsförmåner

En kommunal anställning erbjuder flera förmåner, såsom anställningstrygghet, semestrar, ledigheter, möjlighet till vidareutbildning, internutbildning och fortbildning samt olika tjänster för bättre arbetshälsa.

Personal och patient
Bild:Kangasala hälsovårdscentral

I anställningen iakttas lagar och förordningar samt de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen: Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare (LÄKTA) 2014–2016 och Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA) 2014–2016.

Förmåner vid en kommunal anställning är till exempel:

Anställningstrygghet

Inom den kommunala sektorn är anställningstryggheten hög. Uppsägning av anställda är möjligt på skäliga grunder, men det händer väldigt sällan.

Semesterförmåner

Längden på den semestern som den anställda samlar beror på anställningens längd. Lördagar och söndagar räknas inte som semesterdagar. Semestern kan förläggas enligt den anställdas önskemål till vilken del av året som helst.

Trygghet vid sjukledighet

När du är i tjänst hos en kommunal arbetsgivare betalas lön under sjukledighet oberoende av om det gäller en kort sjukledighet där egen anmälan är tillräcklig eller om det gäller en längre sjukledighet. Om anställningen har varat mindre än 60 dagar, kan du få högst 14 dagar sjukledighet med lön. När anställningen har varat minst 60 dagar, kan du få 60 dagar sjukledighet med full lön och därefter 120 dagar med 2/3 av lönen. Under den oavlönade sjuktiden betalas sjukpenning av FPA. Mer information om stöden under sjukdomstid finns på FPA:s webbplats.

Moderskaps- och faderskapsledighet

En graviditet får aldrig vara orsak till att den anställda behandlas ojämlikt. För att modern ska få lön under moderskapsledigheten ska anställningen ha varat minst 2 månader före moderskapsledighetens början. Moderskapsledighet ska anhållas 2 månader innan den börjar. Under moderskapsledighet betalar arbetsgivaren normal lön i 72 dagar och därefter sköter FPA utbetalningen. Av faderskapsledigheten betalar arbetsgivaren lön för de 6 första dagarna och därefter sköter FPA utbetalningen. Mer information om stöden för barnfamiljer finns på FPA:s webbplats.

Specialiseringsutbildning och särskild allmänläkarutbildning

Ta del om mer information om särskild allmänläkarutbildning och specialiseringsutbildning på hälsovårdscentralerna.

Interutbildning och fortbildning

Hälsovårdscentralerna erbjuder sina anställda goda möjligheter till att utveckla sig själva och sitt arbete. Internutbildningen är en del av den mångprofessionella utvecklingsverksamhet som arbetsgivaren ordnar. I den yrkesmässiga utvecklingen ingår förutom medicinsk kunskap även att utvecklas som medlem i arbetsgemenskapen och utvecklare av arbetsmetoder. Vid hälsovårdscentralerna ordnas också internutbildning minst 2 timmar per vecka. Hälsovårdscentralen svarar tillsammans med den anställda för uppfyllandet av den lagstadgade fortbildningsskyldigheten. För läkare är denna skyldighet 10 dagar per år. De anställda har också möjlighet att delta i utbildning utanför hälsovårdscentralen på arbetsgivarens bekostnad.

Forsknings- och utvecklingsuppgifter

Vid hälsovårdscentralerna kan de anställda också bedriva forskning och delta i utvecklingsverksamhet. Ta del om mer information om forsknings- och utvecklingsarbete vid olika universitet.

Arbetsresor

Resorna mellan arbetsplatsen och hemmet ska arbetstagaren bekosta själv. Resor som görs från arbetsplatsen till en annan arbetspunkt betalas av arbetsgivaren.

Arbetshälsa

Välbefinnande i arbetet, eller friskvård, kan till exempel vara möjlighet att använda kommunens motionstjänster eller att ordna sammankomster inom arbetsgemenskapen. Det finns många möjligheter.

Företagshälsovård

Det kommunala avtalet om företagshälsovård omfattar normalt både förebyggande hälsovård och sjukvård.

Arbetarskydd

Syftet med arbetarskyddet är att på förhand förhindra faror och hot mot arbetstagaren. Genom arbetarskyddet är det möjligt att påverka arbetsförhållandena, såsom inomhusluften, belysningen, arbetssäkerheten osv.

Arbetsplatsdemokrati

På de kommunala arbetsplatserna finns en förtroendemannaorganisation där den av Läkarförbundet utbildade förtroendemannen fungerar som stöd för läkarna. Arbetsgivaren kan inte ensam kan fatta beslut som påverkar den anställdas lön eller försvagar den anställdas ställning.

Boende

Många kommuner äger hyresbostäder. Hälsovårdscentralen kan i samarbete med kommunen hjälpa till att hitta en lämplig bostad.