Arbeta på hälsovårdscentral

Särskild allmänläkarutbildning och specialiseringsutbildning

Tjänstgöring för särskild allmänläkarutbildning och specialiseringsutbildning och amanuenstjänstgöring för medicine licentiatstudier kan fullgöras på en av universitet godkänd utbildningshälsovårdscentral. Mer information om vidareutbildning och amanuenstjänstgöring ›

Läkare vid dator
Bild:Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Arbetssökning

Anvisningar för arbetsansökan för läkare och tandläkare på hälsocentral. Så skriver jag en bra arbetsansökan och förbereder mig för arbetsintervju ›

Läkarnas löner

Läkarnas löner bestäms enligt principen om befolkningsansvar i tjänstekollektivavtalet (husläkare) eller enligt lönen för allmänläkare vid hälsovårdscentral enligt tjänstekollektivavtalet (andra än husläkare) eller enligt överenskommelse om lönen på annat sätt. Ta del av komponenterna i läkarens totallön ›

Tandläkarnas löner

Tandläkarnas totallöner utgörs av uppgiftsrelaterad lön, individuella tillägg, åtgärdsarvoden och eventuella ersättningar för extra arbete och jourer. Mer information om tandläkarnas löner ›

Anställningsförmåner

En kommunal anställning erbjuder flera förmåner, såsom anställningstrygghet, semestrar, ledigheter, möjlighet till vidareutbildning, internutbildning och fortbildning samt olika tjänster för bättre arbetshälsa. Mer information om förmåner ›

Arbetsarrangemang

På hälsocentralen är det möjligt att träffa arbetsarrangemang enligt den individuella livssituationen. Där finns också många intressanta forsknings- och utvecklingsuppgifter. Mer information om arbetsarrangemang ›