Terveyskeskuslääkäri (koululääkäri), 2 virkaaTampereen kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut, Tampere

Koululääkäri on kouluikäisen lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen lääketieteellinen asiantuntija. Työskentely tapahtuu kouluterveydenhuollon toimipisteissä ala- ja yläkoululaisten parissa. Työnkuvaan on mahdollista sisällyttää niin sovittaessa myös esimerkiksi neuvolatyötä.


Työn tavoitteena on lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen, koko perheen hyvinvoinnin vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Terveystarkastustyön ohella erityisen tuen tarpeen arviointi ja tarvittavien jatkotoimien järjestäminen, opiskeluhuollon yhteistoiminta sekä yhteistyö koulun, perhekeskuksen ja muiden ammattilaisten kesken on olennainen osa työtä. Lääkärin työtehtäviin kuuluu myös oman työn kehittäminen sekä konsultaatiotuen antaminen muille ammattilaisille. Monialainen työ ja kehittäminen ovat meillä arkipäivää. Potilastietojärjestelmänä on Pegasos.


Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu lääkäri sekä hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. 


Tarvittava perehdytys järjestetään ja konsultaatiotuki toimii. YEK- ja yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden kouluttajalääkäreinä toimivat kokeneet, lasten ja nuorten parissa päätoimisesti työskentelevät yleislääketieteen erikoislääkärit. 


Hakuilmoitus: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/terveyskeskuslaakari-2-kouluterveydenhuolto-tre-01-1500-20-1/


Ota yhteyttä ja kysy lisää: tuire.sannisto@tampere.fi tai puh. 050 468 9166 (lomailen 12.-16.10.)


Tervetuloa mielekkääseen työhön lasten ja nuorten parissa, hyvässä porukassa!

Parhain terveisin

ylilääkäri Tuire Sannisto

 

Katso myös Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut esittely ›