Osastotoiminnan ylilääkärin virkaSastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut, Sastamala

Tule mukaan kehittämään Sastamalan seudun terveydenhuoltoa!

Vastaat  kolmen osaston toiminnasta yhdessä osastonhoitajien kanssa ja johtavan  ylilääkärin tuella. Osastojen lisäksi vastaat kotisairaalasta ja  kaupungin omien  palveluasuntojen lääkäripalveluista. Toimit osastojen lääkäreiden  esimiehenä, osallistut perusterveydenhuollon johtoryhmään ja kaupungin  SAS-toimintaan. Osasto 1 toimii akuuttigeriatrian osastona, osasto 2  palliatiivisena ja osasto 3 kuntoutusosastona. Osastoilla  voi erikoistua geriatriaan ja osasto 2 toimii myös koulutuspaikkana  palliatiivisen lääketieteen erityispätevyysopinnoissa. Tehtävään  sisältyy kliinistä työtä.


Viran  kelpoisuusehtona on laillistetun lääkärin pätevyys sekä erikoislääkärin  tutkinto soveltuvalla erikoisalalla. Eduksi katsotaan geriatrian  erikoislääkärin  tutkinto ja / tai pätevyys palliatiivisessa lääketieteessä. Myös  kokemus hallinnollisessa työssä katsotaan eduksi.


Palkkaus on KVTES:n ja lääkärisopimuksen mukainen. Noudatamme virkasuhteissa 6 kuukauden koeaikaa.

Virkaan  valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Sastamalan kaupungin  työterveyshuollon antama työhön sopivuuslausunto.


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä tulee olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä kielitaito.


Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Työhakemuksen  voi toimittaa postitse osoitteeseen: Sastamalan seudun sosiaali- ja  terveyspalvelut, Aarnontie 2, 38200 Sastamala. Kuoreen merkintä:  Hakemus.


Lisätietojen antajat:

Tiedustelut virkaan liittyen: johtava ylilääkäri Urpo Hautala, puh 040 683 2606, sähköposti urpo.hautala@sastamala.fi

Katso myös Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut esittely ›