Lastenneurologi (2 tehtävää)Helsingin kaupunki, Helsinki

Innostutko lastenneurologina uusien palveluiden kehittämisestä?


Olet ehkä jo kuullut, että olemme perustamassa moniammatillista työryhmää ja yli 30 ammattilaisen yksikköä, jotta helsinkiläiset lapset ja heidän perheensä saavat tarvitsemaansa apua ja varhaisen vaiheen tukea. Olemme aloittaneet toimintaa pienellä moniammatillisella tiimillä ja toimintamme laajenee tilojen remontin valmistuttua tammikuussa 2022. On aika laittaa pyörät pyörimään - tule kehittämään kanssamme uutta lasten mielenterveyspalvelua!


MISTÄ ON KYSE?

Me haluamme johtaa, kehittää sekä organisoida nykyistä paremmin alle 13-vuotiaiden lasten mielenterveyspalveluketjuja palveluiden integraatioita edistäen. Tämä Helsingin kaupungin strategian mukainen uudistus on osa tulevaisuuden sote-ohjelmaa ja -rakenneuudistusta. Luomme nyt toimivat rakenteet, lisäämme systemaattista vuoropuhelua sekä tiivistämme eri toimijoiden yhteistyötä tuottaaksemme mielenterveys- ja kehitysvaikeuksista kärsiville lapsillemme tätä tärkeää ja uutta palvelua. Teemme kehitystyötä ja työskentelemme tiiviisti yhteistyössä perhekeskusten kanssa.

Haluaisitko sinä tulla käynnistämään toimintaamme? Tekemään työtä, jossa onnistumiseemme kohdistuu suuri kiinnostus, ja johon nyt panostamme tosissamme.


TARKEMMIN SINUN ROOLISTASI

Tulet olemaan avainasemassa, jotta työmme onnistuu. Autat meitä kehittämään prosessejamme ja toimintaamme, jotta hoidolliset interventiot huomioivat lapsen toimintaympäristön ja hyödyntävät tutkimukseen perustuvia hoitomenetelmiä. Yhdessä varmistamme, että uudenlaiset palvelumme yhteensovittuvat läpi toimialojen eivätkä lievästi tai keskivaikeasti oireilevat lapset sekä heidän perheensä ole yksin.

LASTENNEUROLOGINAMME tehtävänäsi on lasten terveyden edistäminen sairauksia tunnistaen, tutkien ja hoitaen. Teet diagnostisia arvioita ja kuntoutussuunnitelmia sekä seuraat kuntoutuksen etenemistä. Lisäksi tarjoat konsultaatiotukea muille ammattilaisille lasten kuntoutuspalvelut mukaan lukien.

Tulet tarjoamaan konsultaatiotukea omalle työyksiköllemme ja kaupungin muille lasten kanssa toimiville ammattilaisille. Työhösi kuuluu myös meillä työskentelevien erikoistuvien lääkäreiden ja yleislääkäreiden ohjaus. Lasten ja perheiden hoidollisia prosesseja olet toteuttamassa yhteistyössä perhekeskusten moniammatillisten tiimien kanssa.

Onnistuminen työssäsi näkyy positiivisena muutoksena lapsen arjessa ja kuuluu kiitoksina, joita saat näiltä kaikilta kanssasi tärkeää työtä tekeviltä. Myös työskentelymme tehostuu ja tuottamamme terveyshyöty lisääntyy, kun esimerkiksi odotusajat lyhenevät.


PERUSTETTAVA YKSIKKÖ

Tavoitteenamme on saada yhteen loistava joukko eri osaamisalueiden ammattilaisia. Esihenkilönäsi tulee toimimaan yksikkömme ylilääkäri, ja sinua työssäsi onnistumaan auttavat myös yksikkömme ammattilaiset; sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, lastenpsykiatrit, neuropsykologit, psykologit, toimintaterapeutit sekä osastonhoitaja ja kultaakin kallisarvoisempi toimistosihteeri. Heidän apuunsa voit luottaa, kuten he sinun tukeesi.

Haluamme rakentaa kulttuuriltaan avoimen, innostuneen sekä turvallisen työyhteisön osaksi perusterveydenhuollon palveluita. Me kuuntelemme ja arvostamme toisiamme ja teemme asioita suunnitelmallisesti yhdessä. Tällaisen työpaikan me haluaisimme - toivottavasti sinäkin.

On toki myös sanottava, että vaikka teemme hurjasti työtä saadaksemme paljon valmiiksi siihen mennessä, kun aloitat työkaverinamme, tekemistä meillä varmaan kaikilla riittää siitä eteenkin päin. Tämä tarjoaakin sinulle tilaisuuden vaikuttaa paljon siihen, kuinka työskentelemme ja toimintaamme kehitämme.


MITÄ MUUTA TÄMÄ TEHTÄVÄ JA ME VOIMME SINULLE TARJOTA?

- Varmistamme, että saat ammatillista tukea ratkaisuihin ja arjen työhösi. Tämä on mielestämme tärkeää - uutta kun olemme rakentamassa.

- Mikäli olet erikoistuva lääkäri, erikoislääkärikoulutukseen voit osallistua työajalla. Työssäsi ei ole päivystystä vaan työskentelet virka-aikoina.

- Työskentelysi tapahtuu yli organisaatiorajojen, mikä on varmasti yksi työn rikkauksista. Toisaalta olet myös itse pitkälti ohjaksissa, mitä tulee oman työsi organisointiin ja kalenteriisi.

- Kanssamme tulet tekemään hyvää luonnollisesti auttamillemme perheille mutta avustamme myös erikoissairaanhoitoa keventämällä heidän taakkaansa.

- Työllämme on onnistumisen edellytykset. Työmme on yhteiskunnallisesti erityisen kiinnostuksen kohteena ja myös yksi meidän kaupunkimme kärkihankkeista ja panostusalueista. Tuletkin saamaan vielä lisää työkavereita myös ammattikunnastasi.

- Ja kyllä - olemme ottamassa Helsingissä käyttöön Apottia. Ethän tätä kuitenkaan säikähdä. Se on nimittäin mainettaan parempi meidän työssämme.

VINKKI: Kiinnostaisiko sinua verkostoitua yksikön perustamista koordinoivan ylilääkärin Korpirinteen Sarin kanssa kuullaksesi lisää? Sarin löydät LinkedIn:stä - voit laittaa siellä verkostoitumiskutsun.


TULEVA TYÖKAVERIMME

Etsimämme osaaja on luonnollisesti ja mitä todennäköisimmin erikoistunut lastenneurologiaan. Toki meitä kiinnostaa kuulla sinusta myös, vaikka olisit alastamme kiinnostunut yleislääkäri tai toisaalle erikoistunut.

Kokemusvuosia merkityksellisempää on mielestämme halusi kehittyä ja kehittää uutta. Emme tule kangistumaan kaavoihin, joten innostus ja positiivisen kautta uuteen tarttuva työote on mielestämme tärkeää. Samoin kuin kyky jäsentää asioita ja kokonaisuuksia.

Tässä työssä sinun tarvitsee olla ratkaisukeskeinen verkostoituja, joka ymmärtää, että onnistumme nimenomaan yhdessä. Korvasi ovat virittäytyneet kuunteluun mutta yhtä lailla vahvuutesi on omien näkemysten esiintuominen - kuitenkin tunnistaen tilanteet, joissa joustaminen on tarpeen.

Katso myös Helsingin kaupunki esittely ›