Erikoistuva lääkäri, Malmin sairaala (2 tehtävää)Helsingin kaupunki, Helsinki

Helsingin sairaalalla on yli 600 sairaansijaa kolmessa eri sairaalassa - Laakson, Malmin ja Suursuon sairaaloissa. Malmilla toimii viisi akuuttigeriatrista osastoa, yhteensä 124 sairaansijaa. Toimimme uuden päivystyssairaalaan vieressä hyödyntäen päivystyssairaalan palveluita 24/7. Hoitojaksot osastoillamme ovat pääsääntöisesti yhdestä kolmeen viikkoa.

Malmin osastot vastaavat profiililtaan terveyskeskuksen vuodeosastoja; potilaamme ovat monisairaita, pääosin ikääntyneitä. Heillä on usein monenlaista sisätautista ongelmaa, mutta sen lisäksi otamme kantaa neurologisiin, psykiatrisiin, ortopedisiin ym. pulmiin, tarvittaessa näiden alojen erikoislääkäreitä konsultoiden. Potilaamme tulevat Malmin päivystyksestä tai HUS:n osastoilta ja pyrkimyksenä on kotiuttaa heidät takaisin siihen kotiin/ hoitolaitokseen, josta he sairaalaan saapuivat. Osastoilla toteutetaan kokonaisvaltaista arviointia ja kuntoutusta moniammatillisesti yhteistyössä hoitotyön, fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Palkkaamme jatkuvasti YEK-koulutuksessa ja erikoislääkärikoulutuksessa olevia laillistettuja lääkäreitä erikoistuvanlääkärin virkaan. Malmin sairaalalla on koulutusoikeus yleislääketieteessä ja geriatriassa. Malmilla on 10 erikoistuvan lääkärin virkaa, joten meiltä kannattaa kysyä myös myöhemmin alkavia tehtäviä.
Palkkaamme myös vähintään neljännen vuoden suorittaneita lääketieteen opiskelijoita Valviran kandioikeuksilla sekä ETA-alueen ulkopuolella valmistuneita lääkäreitä Valviran rajoitetulla lääkärin toimiluvalla lääkärisijaisiksi.

Erikoistuvana lääkärinä tai lääkärisijaisena toimit osastolla moniammatillisessa tiimissä toisen erikoistuvan lääkärin kanssa erikoislääkärin ohjauksessa.
Takaamme hyvän seniorituen. Yksin ei tarvitse työtä tehdä.

Laillistetun lääkärin peruspalkka 4121,56-4421,66 €.

Kelpoisuusehdot:

Suomessa laillistettu lääkäri. Lääkärisijaisella vähintää neljännen vuoden Valviran kandiluvat tai Valviran rajoitettu lääkärin toimilupa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Luemme eduksi:

Ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Katso myös Helsingin kaupunki esittely ›