Erikoislääkäri, psykososiaaliset palvelut (lapset ja nuoret)Vantaan kaupunki, Sosiaali-terveystoimi, terveyspalvelut, Vantaa

Haemme erikoislääkäriä psykososiaalisten palvelujen lääkäripalveluihin (lapset ja nuoret) vakinaiseen virkaan

Psykososiaalisten palvelujen lääkäripalvelut kuuluu perhe- ja sosiaalipalvelujen kokonaisuuteen, psykososiaalisten palvelujen palveluyksikköön. Yksikkö muodostuu ammattitaitoisesta ja kehittämismyönteisestä joukosta erikoislääkäreitä, yleislääkäreitä ja erikoistuvia lääkäreitä. Yksikköä johtaa psykososiaalisten palvelujen ylilääkäri. Lääkäripalvelut vastaa psykososiaalisten palvelujen yksiköiden (esim. alle kouluikäisten psykologipalvelut, perheneuvolatoiminta sekä nuortenkeskus Nuppi) asiakkaiden mielenterveyspalveluista lääketieteellisen osaamisen näkökulmasta.

Nyt haemme joukkoomme uuteen virkaan ensisijaisesti kollegaa, joka on kiinnostunut varhaisnuorisoikäisten (n. 11-15-vuotiaiden) potilaiden hoidosta perheneuvolan ja Nupin kokonaisuuksissa, mutta työtehtäviä on mahdollista räätälöidä myös muiden psykososiaalisten palvelujen yksiköiden asiakkaiden hoitoon hakijan kiinnostuksen mukaan. Voit olla taustaltasi esimerkiksi lasten- tai nuorisopsykiatri tai yleislääketieteen erikoislääkäri jolla on vahvaa osaamista kouluikäisten psykiatrisista häiriöistä ja mielenterveyden tukemisesta. Kysymykseen voi tulla myös muu erikoislääkäri, jolla on sopiva kokemus. Nuorisolääketieteen erityispätevyys on tehtävässä hyödyksi.

Erikoislääkärinä tehtäviisi kuuluu laaja-alainen lääketieteellinen asiantuntijatyö, joka sisältää mm. konsultointia, lasten ja nuorten psykiatrista diagnostiikkaa, hoidon porrastuksen arviointia paikallisten hoitopolkujen mukaisesti, sekä perustasolla hoidettavaksi arvioitujen lasten hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Työssäsi pääset osallistumaan moniammatilliseen työhön sekä psykososiaalisten palveluiden sisällä että yhteistyökumppanien, esimerkiksi koulujen, lastensuojelun, perhesosiaalityön, jne. kanssa.

Pääset luonnollisesti itse vaikuttamaan työsi sisältöön ja työhösi voi kuulua myös esimerkiksi erikoistuvien lääkäreiden sekä yksikössä työskentelevien yleislääkäreiden ohjausta, psykoedukatiivisia luentoja ja ryhmiä, tai yksikön sisäistä ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää kehittämistyötä.

Tehtävässä ei ole päivystysvelvoitetta.

Tarjoamme mielenkiintoisen työn ammattitaitoisessa ja kannustavassa työyhteisössä sekä mahdollisuuden tehdä kokonaisvaltaisesti perhettä huomioivaa mielenterveystyötä. Saat hyvän perehdytyksen työhösi, esimiehen ja lääkäritiimin tiiviin tuen, työnohjausta ja koulutusta sopimuksen mukaan. Vantaalla osaamistasi arvostetaan ja hyödynnetään. Työhyvinvoinnistasi ja ammatillisesta kehittymisestäsi huolehtiminen on yhteinen asiamme. Palkkaus on kilpailukykyinen ja perustuu Vantaan paikalliseen virkaehtosopimukseen.

Odotamme sinulta lasten ja nuorten mielenterveystyön asiantuntemusta ja kokemusta sekä itsenäistä työotetta, taitoa kohdata haastavissa elämäntilanteissa olevia asiakkaita ja hyviä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja.

Työn voi aloittaa heti joulukuun alussa tai sopimuksen mukaan.

Jos kiinnostuit tehtävästä ja tunnistat itsesi kuvauksesta, lämpimästi tervetuloa meille töihin!

Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Vantaa on rohkea ja rento työnantaja, joka tarjoaa:


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Suomessa laillistettu lääkäri ja soveltuva erikoislääkärin pätevyys

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) mukaisesti.

Palkkaus: 6008,53 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virkasuhde

Työaika: 38 h 15 min/viikko Säännöllinen päivätyö, ei päivystystä

Yhteystiedot:

ylilääkäri

Wessman Jaana Annukka

043-827 2840

jaana.wessman@vantaa.fi

Katso myös Vantaan kaupunki, Sosiaali-terveystoimi, terveyspalvelut esittely ›