ApulaisylilääkäriVantaan kaupunki, Sosiaali-terveystoimi, terveyspalvelut, Vantaa

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhus- ja vammaispalvelut
Vantaan sairaalaTyösuhteen kesto: Vakituinen 01.03.2022 tai sopimuksen mukaan -


APULAISYLILÄÄKÄRIKSI Vantaan sairaalaan!


Vantaan sairaala suuntaa kohti tulevaisuutta ja vahvistaa lääketieteen osaamista. Kehitämme toimintaamme kohti yhteistä hyvinvointialuetta yhdessä Keravan kanssa.


Haemme kolme apulaisylilääkäriä uusiin virkoihin: akuuttigeriatriseen yksikköön, geriatrian poliklinikalle ja kuntoutusosastoille.


Vantaan sairaala vastaa perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminnasta Vantaalla. Peijaksen sairaalassa on kaksi akuuttigeriatrista vuodeosastoa ja kotisairaalan toimipiste. Katriinan sairaalassa Seutulassa on  kahdeksan  profiloitunutta vuodeosastoa ja geriatrinen poliklinikka. Sairaansijoja on yhteensä 211.

Vantaan sairaalassa on yhteensä 32 lääkärivakanssia ja tähän joukkoon kuuluu sairaalan lääkäreiden lisäksi viisi kotihoidon lääkäriä ja kehitysvammavastaanoton lääkäri. Vantaan sairaalan lääkäreiden työhön ei sisälly päivystämistä. Vantaan sairaala on geriatrinen ja yleislääketieteen koulutussairaala ja meillä on koulutusoikeus geriatriaan (HY) sekä palliatiiviseen erityispätevyyteen. Yliopistoyhteistyö ja koulutuksen kehittäminen ovat tärkeä osa toimintaa. Panostamme koulutukseen ja tarjoamme monipuolisen sisäisen koulutusohjelman ja hyvän mahdollisuuden osallistua ulkopuolisiin koulutuksiin.

Olemme uudistaneet sairaalan organisaatiota ja jakaneet yksiköt kahteen eri vastuualueeseen: 1. geriatrisen arvioinnin akuuttihoidon ja  2.kuntoutuksen yksikköön ja jatkohoidon ja kuntoutuksen sekä palliatiivisen hoidon yksikköön. Kummallakin vastuualueella on ylilääkäri johtamassa lääketieteellistä toimintaa. Kaksi uusista apulaisylilääkärin viroista sijoittuu geriatriseen yksikköön ja yksi jatkohoidon ja kuntoutuksen yksikköön.


Akuuttigeriatrinen yksikkö

Akuuttigeriatrinen yksikkö sijaitsee Peijaksessa samassa rakennuksessa HUS erikoissairaanhoidon kanssa. Yksikköön kuuluu kaksi osastoa, jonne potilaat tulevat HUS:n yhteispäivystyksestä. Hoitoajat osastoilla ovat varsin lyhyet. Akuuttigeriatrisessa yksikössä on hyvät tutkimus- ja konsultaatio mahdollisuudet erikoissairaanhoitoon ja yhteistyö HUS:n ja päivystyksen kanssa on tiivistä.


Geriatrinen poliklinikka

Geriatrinen poliklinikka toimii Katriinan sairaalassa Seutulassa ja vastaa tällä hetkellä iäkkäiden muistidiagnostiikasta. Olemme kehittämässä ja laajentamassa poliklinikan toimintaa tavoitteena vastata laajemmin geriatrista kokonaisarviota vaativiin tilanteisiin. Kehitämme geriatrista konsultaatio ja koulutustoimintaa.


Kuntoutusosastot

Katriinan sairaalassa sijaitsevat kuntoutusosastot ovat profiloituneet ortopediaan, neurologiaan (avh), haavahoitoon, infektioiden hoitoon. Katriinassa sijaitsee myös konfuusio-osasto, geropsykiatrinen hybridiosasto sekä palliatiivinen/ saattohoitoyksikkö. Potilaat tulevat osastoille pääasiassa jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta. Sairaalassa on säännölliset neurologiset, ortopedian, plastiikkakirurgian erikoislääkäreiden kierrot ja konsultaatioiden mahdollisuudet ovat hyvät.


Apulaisylilääkärinä toimit osastoryhmän/ poliklinikan seniorina ja lääketieteellisenä asiantuntijana ja vastaat yksikön kliinisestä toiminnasta yhdessä ylilääkärin ja muiden lääkäreiden kanssa. Apulaisylilääkärinä osallistut lääkäreiden koulutuksen järjestämiseen

Työhön kuuluu ammattilaisten välistä yhteistyötä ja toiminnan kehittämistä sekä yhteistyötä muun hoitoketjun kanssa. Työnkuvaasi kuuluu myös potilastyötä.

Tarjoamme sinulle hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työhösi ja tuemme jatkuvaa ammatillista kehittymistäsi ja osaamistasi. Meillä kollegiaalinen ja kehittämismyönteinen työyhteisö.

Voit olla geriatrian, yleislääketieteen, neurologian, sisätautien tai muun soveltuvan alan erikoislääkäri. Arvostamme kokemusta ja kiinnostusta toiminnan kehittämisestä ja kouluttamisesta.


Työsuhteen tietoja


Kelpoisuusvaatimus: suomessa laillistettu lääkäri ja tehtävään soveltuva erikoislääkärin oikeus


Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) mukaisesti.


Palkkaus: 6044,74 eur/kk


Edellytettävät luvat: Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48a §:n mukaista rokotussuojaa (covid-19)


Työpaikkojen lukumäärä: 3


Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa


Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen


Palvelusuhteen muoto: Virkasuhde


Työaika: 38 h 15 min/viikko


Yhteystiedot:


johtava ylilääkäri

Annariina Jyvälahti

0438251903

annariina.jyvalahti@vantaa.fi


Tavoitettavissa


ylilääkäri Sirpa Sairanen, 0503124464, sirpa.sairanen@vantaa.fi ylilääkäri Kaisa Schroderus, 0401626114, kaisa.schroderus@vantaa.fi


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Katso myös Vantaan kaupunki, Sosiaali-terveystoimi, terveyspalvelut esittely ›